Wychowanie dzieci w przedszkolu

28 lutego, 2015

Oto lista ciekawych pozycji przydatnych nie tylko dla wychowawców przedszklnych.

 

 • ABC… : program wychowania przedszkolnego XXI wieku/ Ewa Bełczewska, Maryla Herde, Elżbieta Kwiatkowska. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne  i Pedagogiczne, 2000. – 159s. Nr inw. 34601
 • Agresja w przedszkolu: poradnik dla rodziców i wychowawców/ Gabriela Haug- Schnabel. – Kielce: Wydaw. Jedność, 2001. – 123s. Nr inw. 35795
 • Czytające przedszkolaki: mit czy norma? / Ewa Arciszewska. – Warszawa: Wydaw. Akademickie” Żak”, 2002. – 243s. Nr inw. 35428
 • Gimnastyka przedszkolaka/ Sławomir Owczarek. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. – 216s. : fot. Nr inw. 34974
 • Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych: 50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystywania/ Jadwiga Andrychowska- Biegacz. – Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2000. – 169s. : nuty. Nr inw. 34214
 • Jak pracować z obrazkiem/ Maria Węglińska. – Kraków: Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2000. – 135s. : rys. , tab. Nr inw. 35621, 34598, 34488
 • Nadpobudliwe i niespokojne dzieci w przedszkolu: poradnik dla wychowawców i rodziców/ Wolf- Wedigo Wolfram. – Kielce: Wydaw. Jedność, 2002. – 167s. Nr inw. 35822
 • Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu/ Urlich Steenberg. – Kielce: Jedność Herder, 2003. – 78s. : fot. Nr inw. 35814
 • Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola/ Jadwiga Lubowiecka. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 153s. Nr inw. 34612, 34346polecamy: Naturalny plac zabaw
 • Roczne plany pracy wychowawczo- dydaktycznej w przedszkolu/ Dorota Soliwoda. – Płock: Wydaw. i Poligrafia” Iwanowski”, 2000. – 79s. : tab. Nr inw. 35127
 • Scenariusze zajęć w przedszkolu: grupa 5- letnia/ Maria Bromczewska. – Płock: Zakład Wydaw. i Reklamy” Iwanowski”, 1997. – 132s. Nr inw. 33475
 • Zabawy na współpracę ( w domu, w przedszkolu i w szkole) / Irene Flemming, Jurgen Fritz. – Kielce: Wydaw. Jedność, 2001. – 116s. : rys. Nr inw. 34807
 • Zabawy relaksujące dla predszkolaków/ D. Chauvel, Ch. Noret; tłum.Marcin Zieliński. – Warszawa: Wydaw. Cyklady, 2000. – 138s. Nr inw.35176
 • Zabawy zręcznościowe i eksperymentalne w domu, przedszkolu i szkole/ Irene Flemming. – Kielce: Wydaw. Jedność, 2000. – 98s. : rys. Nr inw. 35015
 • Attachment parenting: grupy starsze/ B. Gallen, C. Toupet, F. Simon; tłum. Marcin Zieliński. – Warszawa: Wydaw. Cyklady, 2001. – 155s. : rys. Nr inw. 34945

 

 1. Aranżacja przestrzeni w przedszkolu/ Małgorzata Falkiewicz- Szult// „Wychowanie w Przedszkolu” . – 2OO3, nr 7, s.396- 400
 2. Czy dzieci znają zwyczaje wielkanocne? / Lidia Poterek, Hanna Łuczak// „Wychowanie w Przedszkolu” . – 2003, nr 4, s.215- 217
 3. Edukacja przedszkolna w Hiszpanii/ Krystyna Lubomirska// „ Wychowanie w Przedszkolu” . – 2003, nr 1, s.26- 30
 4. Edukacja przedszkolna w perspektywie zmian/ Ewa Brańska// „ Wychowanie w Przedszkolu” . – 2003, nr 7, s.387- 389
 5. Gimnastyka korekcyjna w przedszkolnej edukacji/ Dorota Trzcińska// „Wychowanie w Przedszkolu” . – 2003, nr 3, s.143- 146
 6. Guliwer i przedszkolacy/ Justyna Napiórkowska// „ Wychowanie w Przedszkolu” . – 2004, nr 3, s.141- 143
 7. Jutro edukacji przedszkolnej/ Krystyna Kamińska// „ Wychowanie w Przedszkolu” . – 2003, nr 5, s.259- 264
 8. Między miłością a zagrożeniem/ Beata Szurowska// „ Wychowanie w Przedszkolu” . – 2004, nr 1, s.20- 23
 9. Muzyka poważna w przedszkolu/ Monika Wawer// „ Wychowanie w Przedszkolu” . – 2004, nr 3, s.153- 154
 10. Nie- Polak w przedszkolu/ Krystyna Kamińska, Jolanta Kolibowska// „ Wychowanie w Przedszkolu” . – 2004, nr 1, s.4- 8
 11. Niezwykłe przedszkole w Moskwie/ Elżbieta Mikrut, Leszek Mikrut// „ Wychowanie w Przedszkolu” . – 2003, nr 6, s.333- 335
 12. O głośnym czytaniu przedszkolakom/ Sławomira Załęska // „ Wychowanie w Przedszkolu” . – 2004, nr 2, s.102- 105
 13. O jakości pracy przedszkola/ Ewa Brańska// „ Wychowanie w Przedszkolu” . – 2003, nr 2, s.75- 81
 14. Polubić przedszkole/ Aldona Górecka// „ Wychowanie w Przedszkolu” . – 2003, nr 6, s.341- 342
 15. Przedszkolak i bajki telewizyjne/ Iwona Samborska// „ Wychowanie w Przedszkolu” . – 2003, nr 5, s.265- 268
 16. Rola bajki w edukacji/ Katarzyna Och// „ Wychowanie w Przedszkolu” . – 2003, nr 10, s.594- 596
 17. Student w przedszkolu/ Małgorzata Skalska// „ Wychowanie w Przedszkolu” . – 2003, nr 6, s.331- 332
 18. Uczymy języka angielskiego/ Alina Sanetra// „ Wychowanie w Przedszkolu” . – 2004, nr 3, s.175- 176
 19. Umuzykalnienie dzieci trzyletnich/ Urszula Siudak// „ Wychowanie w Przedszkolu” . – 2003, nr 6, s.342- 344
 20. W przedszkolu integracyjnym/ Anna Skoczylas// „ Wychowanie w Przedszkolu” . – 2003, nr 8, s.477- 478
 21. Wspomaganie rozwoju mowy muzyką, ruchem i rytmem/ Urszula Mirosz// „ Wychowanie w Przedszkolu” . – 2003, nr 7, s.405- 407
 22. Zabawy z dziećmi nadpobudliwymi/ Bożena Mozolewska, Dorota Zarzycka// „ Wychowanie w Przedszkolu” . – 2004, nr 3, s.144- 145
 23. Zimowe zajęcia plastyczne/ Alina Wiśniewska// „ Wychowanie w Przedszkolu” . – 2004, nr 1, s.31- 33
Categories
Tags
Share a Comment

Najnowsze komentarze

  zobacz

   przedszkole świdnica
   Najlepsze przedszkole z językiem Angielskim w Świdnicy. Zapraszamy dzieci do jednej z naszych świdnickich placówek. Przedszkolaki w wieku 3-6 lat uczą się angieskiego