Termin Porodu

1 kwietnia, 2014

Termin porodu (TP) to przybliżona data określająca, kiedy może zakończyć się ciąża. Warto pamiętać, że tylko dla 4 kobiet na 100 jest to faktyczny dzień narodzin ich dziecka. Dlatego też powinno się raczej używać określenia „przewidywalny termin porodu”, czyli PTP. Najpopularniejszym sposobem obliczania TP, jest korzystanie z reguły Neagellego. Do daty pierwszego dnia ostatniej miesiączki trzeba dodać 7 dni, a następnie odjąć 3 miesiące. Na przykład: jeśli Twoja ostatnia miesiączka zaczęła się 2.02.2009 r., to termin Twojego porodu przypada na 9.11.2009 r.. Należy jednak brać pod uwagę, iż reguła ta zakłada, że kobieta ma regularne 28 dniowe cykle miesiączkowe. Jeśli Twoje cykle są dłuższe lub krótsze niż 28 dni, wyliczenie będzie dla Ciebie mniej dokładne i tym bardziej trzeba je traktować jako umowne i jedynie orientacyjne.

Przyjmuje się, że pełna ciąża może trwać od 38 do 42 tygodni, jeśli w tym okresie następuje poród, uznaje się, że jest to ciąża zakończona o czasie. Za średni czas trwania ciąży podaje się 281-282 dni, co daje 40 tygodni, licząc od daty pierwszego dnia ostatniego krwawienia miesiączkowego. W czas trwania ciąży wliczony jest tu zatem także ten moment życia kobiety, kiedy jej organizm przygotowuje się do mającej się pojawić owulacji (jajeczkowania), podczas której, jeśli dojdzie do zapłodnienia, powstanie nowe życie. Natomiast czas ciąży obliczany na podstawie daty zapłodnienia lub owulacji wynosi średnio 267-269 dni, co daje 38 tygodni, jest to czas faktycznego rozwoju dziecka w łonie mamy aż do porodu. W naszym serwisie przyjmujemy 38 tygodniowy czas trwania ciąży, jako uśredniony, realny okres rozwoju dziecka w łonie kobiety. Naszym celem jest opisywanie rozwoju dziecka i zmian zachodzących w ciele kobiety w tym okresie, dlatego pomijamy czas, gdy ciało kobiety przygotowuje się do zapłodnienia, czyli okres od pierwszego dnia miesiączki aż do owulacji

Categories
ciąża  
Tags
Share a Comment