Komputer i dziecko

12 listopada, 2014

Komputer w naszym życiu stał się już narzędziem pracy i bez niego trudno sobie wyobrazić wypełnianie niektórych zadań i obowiązków dnia codziennego. Dla dorosłych to przede wszystkim możliwość lepszej, dokładniejszej, szybszej, profesjonalnej realizacji zawodowych zadań. A czym jest dla naszych dzieci?

W szkolnej edukacji pierwsze kroki z komputerem są wprowadzone w formie zajęć edukacyjnych już w klasie zerowej, czyli w wieku 6 lat. W zależności od decyzji dyrektora szkoły i jej możliwości zajęcia komputerowe odbywają się na każdym poziomie, zarówno w klasach 1 – 3, jak i 4 – 6 z różnym podziałem godzinowym. W szkole, w której ja pracuję na każdym poziomie uczniowie mają 2 godziny (45 minut) w ciągu tygodnia. Program nauczania opiera się na zasadzie stopniowego wprowadzania dzieci w umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, przygotowania do korzystania ze środków technologii komputerowej, kształtowania umiejętności posługiwania się językiem komputerowym, rozwijania zainteresowań techniką komputerową, wdrażania do świadomego korzystania z niej oraz wskazania użyteczności komputera w nauce, pracy i zabawie.

 

Warto się jednak zastanowić jak dziecko postrzega ten „komputerowy świat”. Czy jest to dla niego narzędzie nauki? Czy rozumie dobre i złe strony tego wynalazku? Czy potrafi dokonać właściwego wyboru?

Dla młodszych dzieci (5 – 9 lat) jest to w pierwszej kolejności bardzo ciekawa „zabawka”, z której korzysta na zajęciach szkolnych i uczy się elementarnych umiejętności obsługi i korzystania z prostego oprogramowania poprzez różnorodne zadania przepełnione prostą treścią, animacją, dźwiękiem. Mają one formę kolorowanek, czy układanek tak, aby w atrakcyjny sposób zachęcić dzieci do poznawania podstawowych umiejętności komputerowych. W domu natomiast, gdy rodzice pozwolą, zazwyczaj są to gry z działu dziecięcego – samochodziki, labirynty z postaciami z bajek, kolorowanki, puzzle, ubieranie lalek oraz oglądanie bajek.

Inaczej jest z dziećmi starszymi, mam tu na myśli uczniów klas 4 – 6 (10 – 12 lat). Zmieniają się treści nauczania w programie szkolnym, wymagania co do umiejętności, a co za tym idzie większa ich świadomość do czego można wykorzystać komputer. Uważam, że na tym etapie obecność rodziców, a przede wszystkim kontrola tego, co dziecko robi na komputerze musi być większa niż u dzieci młodszych. Wynika to z faktu, że uczniowie klas starszych uczą się w szkole lub poprzez samodzielne „siedzenie z komputerem” takich treści informatycznych, które pozwalają im coraz lepiej posługiwać się komputerem i poruszać się w świecie wirtualnym.

Wspomnę też o uczniach gimnazjalnych (13 – 15 lat), którzy doskonale potrafią obsługiwać komputer, większość oprogramowania nie stanowi dla nich problemu, wybierają i zgłębiają to co im najbardziej pasuje z technologii komputerowej, i trzeba przyznać są w tym dobrzy. Na tym poziomie rodzic zbiera takie owoce, jakie wypracował w wieku szkoły podstawowej. Młodzież zna sposoby, a jeśli nie, to potrafi do nich dotrzeć, by blokadę, czy hasło rodzica obejść. Dziecko sześcioletnie tego nie umie J

I to niech będzie wstęp do naszych bardziej szczegółowych rozważań. Warto powiedzieć w odniesieniu do ogólnie pojętego komputera o następujących sprawach:

– zdrowie naszych dzieci,

– gry komputerowe,

– zabezpieczenia programowe,

– Internet – plusy i minusy

Postaram się Państwu przedstawić kolejno powyższe tematy opierając się na własnym doświadczeniu. Jestem nauczycielem informatyki od 9 lat. Uczyłam i uczę dzieci klas zerowych, klas 1 – 3, klas 4 – 6 i klas gimnazjalnych w szkole publicznej i społecznej. Będę korzystać również z dostępnej literatury tak, aby jak najlepiej przybliżyć ważne dla Państwa, jako rodziców tematy i pomóc w wychowaniu dzieci.

Categories
Tags
Share a Comment